Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / INFORMACIÓ ACTIVITAT PÚBLICA / T'Escoltem / T'Escoltem / Propostes i suggeriments rebuts

Propostes i suggeriments rebuts

Es pot consultar per temàtica, i en cadascuna, per ordre cronològic de les sol·licituds.

29/07/2022 14:01:12

Civisme i convivència ciutadana

 • Comportament i conducta ciutadana
  • Sobre la utilització de l'espai públic
  • Sobre relacions veïnals
   • Comunitat de veïns
    • Per carta vam demanar informació sobre els permisos per fer una neteja de canalons i els baixants que estan obstruïts. No hem rebut resposta i necessitem una solució - 28/06/2022

     Intervencions programades - “Si les actuacions a dur a terme als elements comuns de l'edifici de la comunitat consisteixen en: Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no s'afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats,...). Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar interiors (vestíbul, escala,...) fins a 4 m d'alçada i pavimentació d'interiors (sense que això suposi la superposició de més de dos gruixos de paviment ni augment en més del doble del pes propi del conjunt dels mateixos respecte de l'original, ni la reducció de la sobrecàrrega d'ús exigible per normativa). Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda). I no suposen: Intervenció en façanes, ni en paviments exteriors sobre forjats o sostres (terrasses, balcons, terrats), ni en patis interiors de l'edifici (de ventilació, de llums, eixides i pati d'illa). Canvis en les obertures o en parets, pilars i forjats (sostre i/o terra) Alteració de la configuració interior de l'edifici (canvis en distribucions o de condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat, etc.), tant en espais privatius com en comunitaris. Muntatge de bastida (en general no cal bastida pels treballs fins a 4 m d'alçada i que es puguin fer correctament amb escala de mà). Utilització d'aparells elevadors (corrioles, muntacàrregues...). Es podria tramitar com un assabentat d'obres, tenint en compte que no és d'aplicació en cap dels següent supòsits: · Sòl no classificat com urbà consolidat. · Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació · Edifici catalogat o especialment protegit segons Catàleg i Pla especial del casc antic · Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici. Si no reuneix aquests requisits, s’hauria de tramitar com una llicència d’obra menor moment, excepte per intervencions en edificis inclosos en el Catàleg municipal de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (bé com catalogat individualment, especialment protegit o protegit, individual o dins de Conjunt Urbà conformat per diversos carrers) i les intervencions en façanes de la zona del Nucli Antic, en aquests casos s’hauria de seguir la tramitació ordinària, és a dir, sol·licitud de llicència d’obra menor no moment.”

    • Al pati interior d'illa hi ha dos desguassos, un d'ells està trencat i surten rates. Pregaria passaran a reparar aquest desguàs per evitar l'entrada de rates als pisos. -

     Gestió immediata - Us informem que la consulta que ens realitza no és competència de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Com veïna, us heu de posar en contacte amb el vostre President de la comunitat i si la incidència afecta a més comunitats de veïns, s'haurien de reunir tots els presidents de l'illa per tal d'arreglar aquests desguassos. Podeu consultar la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Títol V. De les situacions de comunitat. Capítol III. Règim jurídic de la propietat horitzontal.

   • Sorolls aires condicionats i similars
    • Gràcies pel servei del t'escoltem. Hi ha uns veïns del carrer paral·lel al meu que han instal·lat un focus Led que dóna a la façana posterior de les cases del carrer. És tant potent que a la nit sembla de dia. Habitualment l'apaga i a vegades a les dues de la matinada torna a estar encès. Concretament porta setmanes encés. Els veïns no entenem que no s'adoni de la potència de llum. Normalment aquests llums tenen poca intensitat i només il·luminen el propi espai, no el de 15 cases. Ja s'ha avisat a la policia però no han pogut fer res.. Poden comunicar-li que substitueixi el focus pel descans dels veïns? - 18/04/2022

     Intervencions programades - En relació a vostra comunicació, us informem que per posar en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet de civisme i convivència ciutadana - comportament i conducta ciutadana - sobre relacions veïnals - Comunitat de veïns, ens haureu de presentar un escrit de denúncia on s'especifiqui la identitat de la persona o persones que la presenten, el relat dels fets que puguin constituir infracció i la data de la seva comissió i, quan sigui possible, la identificació dels presumptes responsables. A tal efecte pot fer servir la nostra pàgina web www.santboi.cat, sempre que disposi d'algun tipus de certificat digital: https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-WebTemesperID/4383F0C0AA439CFFC125757E002D92B9?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&unid=485DC7DBBBAC0468C125758A003483B7&ViaRecepcio=WEB&Seu=S o al Registre General d'Entrada de forma presencial amb cita prèvia: Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) Plaça de l'Ajuntament, 1 Telf. 93 654 82 23 / 93 635 12 12 Horari habitual: De dilluns a dijous de 9:00 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores, i divendres de 9:00 a 14:00 hores. També l'informem que l'Ajuntament ha posat en marxa, a L'Olivera, el Servei de Mediació i Restauració Comunitària. Aquest servei públic, és gratuït, i neix per ajudar a resoldre conflictes entre la ciutadania, per exemple a la comunitat de veïns, a l'escola, a la via pública, als barris, etc., mitjançant la intervenció de persones expertes en tasques de mediació. Per contactar amb aquest servei, només haurà d'emplenar el següent formulari: https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-bustia-BASE?ReadForm&Clau=tramits&Idioma=ca&IdBustia=3&Titol=Servei%20de%20Mediaci%F3%20i%20Restauraci%F3%20Comunit%E0ria&Seu=S Així mateix, us informem que sempre es pot realitzar una consulta jurídica al: Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) C Carles Martí i Vilà 2-4 Tel. de cita prèvia: 934221545 de 9 a 14 h. El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada i de caràcter presencial que té com a finalitat proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat pel ciutadà i informa sobre la viabilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes. Els ciutadans seran atesos per un advocat adscrit al servei. Per tal d'oferir una millor atenció, les consultes són presencials. Els assumptes urgents, ciutadans que hagin rebut alguna notificació, així com els supòsits de violència domèstica o de gènere s'atendran amb prioritat i sense necessitat de cita prèvia. L'orientació que presta el SOJ és de caire general, essent les matèries principals que es tracten, entre d'altres, les següents: Família (Separacions, divorcis, guarda i custòdia...). Arrendaments (Habitatge / Locals de Negoci). Propietat Horitzontal Civil General. Penal (Judicis de Faltes, Accidents Trànsit...). Administratiu (Responsabilitat Patrimonial Administració). Laboral

  • Sobre tinença d'animals

Funcionament dels serveis

Gestió de la informació

infrastructures i espai públic

Manteniment de la ciutat

Medi ambient

T'Escoltem Coronavirus

Urbanisme i habitatge

Accions del document

25160 nombre de visites any actual

171688 nombre de visites des de l'inici del Portal

Portals de Transparència