Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Càrrecs de confiança

Segons l’article 12 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’EBEP, és personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats a aquesta finalitat.

DENOMINACIÓ: 1 Assessor. LAURA SOLÍS
DEDICACIÓ HORÀRIA: 1582h
SOU ANUAL BRUT: 60.293 €
FORMA PROVISIÓ: Lliure designació
Currículum


DENOMINACIÓ: 1 Assessor/a de comunicació del Gabinet d'Alcaldia. LAURA FLORES
DEDICACIÓ HORÀRIA: 1582h
SOU ANUAL BRUT: 40.873 € 
FORMA PROVISIÓ: Lliure designació
Currículum

Data d'inici de la publicació:
11/05/2021 10:20

Accions del document

31368 nombre de visites any actual

177896 nombre de visites des de l'inici del Portal

Portals de Transparència