Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Govern Obert / Tràmit d'informació pública / Junta Govern 1.06.2022 - Aprovació d'inici expedient reparcel.lació PAU de la MPGM Pol. I sector Les Salines de Sant Boi Llobregat - Exp.X111/2022/000004

Junta Govern 1.06.2022 - Aprovació d'inici expedient reparcel.lació PAU de la MPGM Pol. I sector Les Salines de Sant Boi Llobregat - Exp.X111/2022/000004

Iniciar un nou expedient de reparcel·lació del Polígon I del sector “Les Salines” delimitat a la la modificació puntual del Pla general metropolità al Polígon I del sector “Les Salines” de Sant Boi de Llobregat en la modalitat de cooperació, als efectes de donar compliment a les determinacions contingudes a l’esmentada modificació puntual del Pla general metropolità tot tenint en compte el contingut de la sentència número 962 de 22 de desembre de 2015, dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 86/2009, segons la qual es declara la nul·litat de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2008 pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat en data 11 de febrer de 2008 contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2007 d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del polígon I del sector "Les Salines".

Data inici del període d'exposició pública: 1 de  juny de 2022

Data finalització període d'exposició pública:  15 juliol de 2022 (1 mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB)

e-Tauler

Accions del document

Portals de Transparència