Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sou a: Inici / Informació Activitat Pública / Publicitat Activa / Informació pública sol·licitada per la ciutadania / Informació pública sol·licitada per la ciutadania

Informació pública sol·licitada per la ciutadania

Es pot consultar per temàtica, i en cadascuna, per ordre cronològic de les sol·licituds.

18/06/2020 10:57:55

Associacionisme

Civisme i convivència ciutadana

Cultura i lleure

 • Com accedir a un hort lúdic

  La concessió dels horts lúdics a Sant Boi de Llobregat es fa a traves de llicències d’ocupació temporal per l'ús agrícola de les parcel·les dels horts emplaçats a la finca situada al carrer Alacant amb el carrer Castelló del Polígon Salines. Les llicències tenen un termini de vigència inicial de 2 anys i podran ser prorrogades, expressament, per períodes de 2 anys, fins a un màxim de 6 anys comptats des de la primera data d'atorgament. Durant l’any passat es va convocar, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, la concessió de les llicències d’ocupació per a l’ús privatiu de les parcel·les dels horts lúdics. No obstant, si voleu fer una sol·licitud per romandre en llista d’espera , us podeu adreçar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)

Funcionament dels serveis

Gestió de la informació

Hisenda

 • Fa aproximadament dos anys vaig vendre el meu pis. Vaig pagar un impost de plusvàlua de gairebé 5.000 euros tot i tenir pèrdues patrimonials. Hi ha alguna llei o ordenança que ens torni l´import pagat?

  Amb relació a la vostra consulta sobre la devolució de la plusvàlua (IIVT) us informo que podeu presentar sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts directament a la seu electrònica de l'ajuntament si disposeu de certificat digital https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-WebTemesperID/9A29A399077E64954125676D002AB008?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&unid=2093B3C306FA94C7C1256D1D0040E75C&ViaRecepcio=WEB&Seu=S o presencialment a l'OMAP, sol·licitant cita prèvia (http://www.santboi.cat/citaprevia/Paginas/citacio.php?idTramite=260). Haureu d'acreditar la pèrdua patrimonial a què feu esment, mitjançant l'escriptura de compra i la de venda i/o qualsevol altra mitjà que considereu adient. Agraïm la confiança que ens heu mostrat. Si teniu cap dubte o en voleu qualsevol informació complementària us podeu posar en contacte amb els nostres serveis. Atentament, Oficina Municipal d'Atenció a les Persones

 • Bon dia, la meva mare (vídua del meu pare des de l'estiu) ha rebut una carta on li notifiquen que té una bonificació per al pagament de la plusvàlua, però no sabem com s'ha de fer per pagar- la. He intentat mirar a la web de la Diputació però no es carrega bé. Salutacions,

  La informació sobre plusvàlua la podeu trobar al web municipal (www.santboi.cat / Tràmits / Guia de Tràmits / Tributs / Immobles ). Rebeu una cordial salutació. Oficina Municipal d'Atenció a les Persones Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 • Segons tinc entès s'ha de fer una revisió de l'IBI abans del mes de juliol de 2017. És correcte? Quina mena de revisió es farà?

  El Ministeri de Hisenda ha incorporat el municipi de Sant Boi al procediment de Regularització cadastral que ha de finalitzar el juliol del 2017. Aquest procediment pretén detectar aquelles finques que, per haver sofert millores o ampliacions, no consten correctament descrites al Cadastre. Les tasques de detecció les està efectuant personal contractat directament per la Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda. Només els propietaris de les finques, en les que es detectin modificacions susceptibles de ser incorporades al Cadastre, rebran una notificació del Cadastre amb la nova descripció i valoració cadastral proposada. Se'ls liquidarà una taxa de 60 € que substitueix la sanció que els hi correspondria si la modificació hagués estat detectada pel procediment d'Inspecció. Contra aquesta notificació es podran fer al·legacions. Els nous valors cadastrals resultants s'utilitzaran per liquidar l'IBI a partir de l'exercici següent al de la notificació. Per als anys no prescrits es generaran liquidacions complementàries per la diferència entre la quota d'IBI pagada i la que hagués correspost amb els nous valors. Les finques que no hagin sofert cap modificació, i per tant no siguin incloses a la Regularització, continuaran tributant a l'IBI amb els valors actuals i no rebran cap notificació ni liquidació de taxa per aquest concepte.

 • Vull vendre el meu pis i necessito saber quan hauré de pagar de plusvàlua

  La transmissió d'immoble (plusvàlua) és un tràmit que es pot consultar al següent enllaç. Es recomana demanar cita prèvia. Trobareu aquesta opció dins del tràmit.

 • A on m'he d'adreçar per saber si una parcel·la està al corrent del pagament dels impostos o si té alguna afectació urbanística?

  La informació urbanística ha de ser atesa per un tècnic municipal. A tal efecte s'haurà de concertar una entrevista trucant a: L'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP) Plaça de l'Ajuntament, 1 Telf. 936351212 Horari habitual: De dilluns a dijous de 8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 hores. Horari especial: De 8:30 a 14:00 hores mes de desembre fins passat reis, setmana santa i període d’estiu. Sobre la informació relativa a l'estat de pagament d'impostos, segons la Llei de Protecció de dades, l'Ajuntament no està autoritzat a informar a cap persona que no sigui el mateix titular, o una persona degudament autoritzada per ell. A tal efecte cal que es posi en contacte amb: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona - EL NÚRIA Pl Ajuntament, 20 08830 - Sant Boi de Llobregat Tel. 93 472 92 45 Horari: de dilluns a divendres de 8,30h a 14,00h.

 • Si el valor dels pisos ha baixat, també ho farà el valor cadastral dels immobles?

  L'Impost de Bens Immobles és una part dels ingressos del municipi. El tipus impositiu que es fixa per a cada exercici a les Ordenances Fiscals té per objectiu garantir els ingressos suficients per al sosteniment dels serveis que l'Ajuntament presta als ciutadans. L'Import del coeficient de reducció del valor Cadastral ha estat fixat a l'article 67 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, i és igual per a tots els municipis pels quals la darrera Ponència de valors va entrar en vigència el 2006.

 • He venut una casa i l'import que he de pagar per tal de liquidar l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) és molt elevat. Em sembla un impost massa alt sobre un bé bàsic com és l'habitatge habitual, i vull una explicació.

  L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana està regulat a l’ordenança fiscal número 5 i a l’article 104 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. D'acord amb el que estableix la normativa vigent, aquest impost es calcula aplicant el tipus impositiu (aprovat pels ajuntaments) a la base liquidable, que està formada pel valor cadastral del sòl de l'immoble que es transmet. Aquest valor cadastral del sòl el determina la Direcció General del Cadastre, ens depenent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Es tracta d'un valor administratiu determinat objectivament per als immobles a partir de les dades que consten al Cadastre. La fixació dels valors cadastrals es fa mitjançant procediments de valoració cadastral col·lectiva que d'acord amb la normativa reguladora s'han de portar a terme cada 10 anys. Per tant, l'impost no es calcula en base als valors de compra i venda sinó amb el valor cadastral del sòl en el moment en que es merita l'impost, que en el cas de transmissions intervius és el moment de la transmissió.

Manteniment de la ciutat

 • Necessitem un servei de cuba

  Us informem que els serveis municipals només intervenen en cas d'embussament al ramal principal del clavagueram, per tant si l'embussament és dins d'una finca o en el ramal que va de la finca fins al ramal principal ha de ser la comunitat o els propietaris de la casa els que han de gestionar el desembussament . A la seva sol·licitud no específica on és el problema així que hauria de trucar al telf. 93 635 12 12 o 93 654 82 23 si vol algun aclariment del tema o si correspon al ramal principal del clavagueram.

 • Quan reobriran el cementiri?

  Amb relació a la seva consulta us informem que el cementiri encara no està obert per a visites. S'està ultimant el protocol de seguretat i quan la fase de l'estat d'alarma ho permeti es tornarà a reobrir. Ara mateix no és possible informar de quan tornarà a obrir. Informarem de les dates i horaris a la nostra pàgina web i xarxes socials. També ho podrà consultar més endavant al telèfon 936351212 dins l'horari d'atenció de l'Omap.

 • Tenim un bar i volem sol·licitar una ampliació de la terrassa pel tema del covid i reomplir l'escocell de l'arbre

  Amb relació a la vostra consulta us informo que podeu demanar la variació del número de taules o de la seva ubicació si fos possible a través de la instància corresponent a l'apartat de tràmits de la pàgina web de l'ajuntament de Sant Boi. Us adjuntem l'enllaç: https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/WebTemesperID/2F869BE624612FA6C12583B70033986D?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&ViaRecepcio=WEB&Seu=S No és necessari disposar de signatura digital per a tramitar la sol·licitud. També podeu sol·licitar l'ampliació i/o modificació, així com aclarir qualsevol dubte a l'oficina Reactivem Sant Boi al telèfon 93 654 82 22, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores; dilluns i dimarts, de 16 a 18 hores).

 • Voldria saber si el nostre poble s'acollirà al programa europeu "DLT4EU". Si ho fa, quan i com ho faran? . Gràcies

  En relació a la vostra consulta podeu trobar la informació al següent link al web municipal http://www.santboi.cat/NPremsaW.nsf/ca-WebNPTop10-BASE/C12570A40043BB01C125854C00391BB8?OpenDocument&Clau=tnoticies&Idioma=ca&Seu=N Agraïm la confiança que ens heu mostrat. Si teniu cap dubte o en voleu qualsevol informació complementària us podeu posar en contacte amb els nostres serveis.

 • On puc portar l'oli reciclat?

  Benvolgut senyor, en relació a la seva consulta us informo que durant l'estat d'alarma les diferent deixalleries i punts nets del nostre municipi romandran tancats i per tant no hi ha cap lloc on portar aquest oli fins a nou avís. Agraïm la confiança que ens heu mostrat. Si teniu cap dubte o en voleu qualsevol informació complementària us podeu posar en contacte amb els nostres serveis. Atentament, Oficina Municipal d'Atenció a les Persones Nota: Si us plau, no respongueu directament a aquesta adreça de correu electrònic, ja que no és operativa per a recepció de comunicacions.

 • Em pregunto si Coessa regarà i desinfectarà els carrers cada dia amb això del COVID'19

  Accés al web L' Ajuntament Informa. Avisos d'interès ciutadà Serveis de neteja viària i recollida selectiva de residus Els serveis municipals de neteja viària i recollida de residus segueixen treballant cada dia als carrers de la ciutat. Per atendre totes les incidències, s'ha habilitat atenció telefònica 24 hores al dia al número 93 652 98 30. Tots els serveis essencials continuen actius. - Recollida de residus domiciliaris (paper, vidre, envasos, orgànica i resta) - Recollida de residus comercials (alimentació, mercats i centres hospitalaris) - Neteja viària: - a les zones de major afluència, - amb més clor per a desinfeccció - priorització de buidatge de papereres i repàs de contenidors Serveis no actius -Mobles i trastos vells -Neteja de façanes -Deixalleria municipal -Punts verds -Restes vegetals Es prega no baixar al carrer mobles i trastos vells durant aquests dies i ser responsables per no saturar la capacitat dels contenidors de roba usada

 • Em pregunto si es poden baixar els mobles aquests dies de Coronavirus

  Accés al web L' Ajuntament Informa. Avisos d'interès ciutadà Serveis de neteja viària i recollida selectiva de residus Els serveis municipals de neteja viària i recollida de residus segueixen treballant cada dia als carrers de la ciutat. Per atendre totes les incidències, s'ha habilitat atenció telefònica 24 hores al dia al número 93 652 98 30. Tots els serveis essencials continuen actius. - Recollida de residus domiciliaris (paper, vidre, envasos, orgànica i resta) - Recollida de residus comercials (alimentació, mercats i centres hospitalaris) - Neteja viària: - a les zones de major afluència, - amb més clor per a desinfeccció - priorització de buidatge de papereres i repàs de contenidors Serveis no actius -Mobles i trastos vells -Neteja de façanes -Deixalleria municipal -Punts verds -Restes vegetals Es prega no baixar al carrer mobles i trastos vells durant aquests dies i ser responsables per no saturar la capacitat dels contenidors de roba usada

 • Necessitem que ens enviïn atestat de la Guàrdia Urbana per a fer reclamació per danys causats per l´arbre que ens va trencar les teules

  Benvolguda Sra. Sánchez, En relació a la seva comunicació, on ens sol·licita informe d'atestat de policia local, l'informem que el pot sol·licitar des del següent enllaç: https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-WebTemesperID/567625520E28C135C12574830034C46B?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&unid=87E90D12C75E01CEC12583AC0057EA60&ViaRecepcio=WEB&Seu=S i per tal de tramitar la reclamació per danys: https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-WebTemesperID/F2C5B013E8436AC7412567E8004292DA?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&unid=EE4968FE124B3BC0C12577CB0044BAB4&ViaRecepcio=WEB&Seu=S Agraïm la confiança que ens heu mostrat. Si teniu cap dubte o en voleu qualsevol informació complementària us podeu posar en contacte amb els nostres serveis. Atentament, Oficina Municipal d'Atenció a les Persones Nota: Si us plau, no respongueu directament a aquesta adreça de correu electrònic, ja que no és operativa per a recepció de comunicacions.

 • Preguem la neteja de la pintada d'una de les persianes del nostre aparcament

  En relació a la vostra comunicació on sol·liciteu la neteja de la persiana del pàrking, us informem que en l'actualitat els serveis municipals de neteja només realitzen la neteja de grafits de les façanes dels edificis.

 • Han deixat sacs de runa al costat del contenidor de roba amiga situat a l'aparcament públic de l'estació. Salutacions

  Bon dia, Segons la vostra consulta rebuda pel servei T'Escoltem us informem que amb l'adquisició dels sacs de residus d'obra que es dipositen provisionalment a la via pública, també es paga el servei de recollida i transport al corresponent gestor de residus. Segons el compromís de les diferents empreses subministradores, a partir que es doni l'avís al telèfon que s'indica en el propi sac, de que aquest esta ple, la retirada s'ha de fer en un termini aproximat de 24 hores. Aquest avís telefònic el pot fer qualsevol persona que detecti un sac de runa ple, per tal d'agilitar el procés per la seva retirada. En qualsevol cas, prenem nota de la seva observació, per la corresponent verificació per part de la policia municipal i si és el cas, pel personal d'inspecció de protecció de la legalitat. En aquest sentit, si s'incomplís aquest compromís de retirada, o es detectés alguna irregularitat, manca de dades identificatives suficients, o suposés un risc per la seguretat l'ajuntament podrà procedir d'ofici per gestionar subsidiàriament la seva retirada pels Serveis Municipals, a càrrec de l'empresa responsable. Salutacions, Oficina Municipal d'Atenció a les Persones Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 11/02/2019

 • Pressupost de les obres d'accés al c/ Primer de maig per la rotonda de la carretera BV-2002

  El pressupost d'adjudicació és de 151.080,89 €.

 • El dimecres passat, vaig aparcar el cotxe al carrer al costat dels contenidors fora de la línia groga. El divendres vaig anar pel cotxe i em vaig trobar el contenidor del vidre encastat al meu cotxe, amb la conseqüència del trencament del para-xocs davanter. M'he posat en contacte amb el departament de "Neteja" de Coressa, i m'han dit que han fet obres a l'asfalt i que han estat vostès els que han mogut els contenidors. Adjunto fotografies dels danys del cotxe i em poso a l'espera, perquè em diguin que cal fer perquè m'arreglin o abonin els danys del cotxe. Gràcies!

  En relació a la seva comunicació, l'informem que les reclamacions per danys no es poden realitzar mitjançant correu electrònic, sinó que s'ha de presentar escrit en el Registre General d'Entrada d'aquest ajuntament. A tal efecte s'haurà de dirigir presencialment a: L'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP) Plaça de l'Ajuntament, 1 Telf. 936351212 Horari habitual: De dilluns a dijous de 8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 hores. Horari especial: De 8:30 a 14:00 hores mes de desembre fins passat reis, setmana santa i període d’estiu. o mitjançant presentació de la documentació a l'Oficina de Correus adreçant-la a: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Pl. Ajuntament, núm. 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat. Pot ampliar aquesta informació en la nostra pàgina web (www.santboi.cat) mitjançant el següent arbre de navegació: Tràmits --> guia de tràmits --> Documents, certificats, requeriments --> Reclamació per danys

 • Què hauria de fer per col·locar les peces que marquen l'amplada del gual?

  Per a la realització d'aquesta obra necessita obtenir llicència municipal d'obres menors en via pública Obtenir aquesta llicència comporta l'abonament de taxes. I per poder realitzar aquest tràmit s'haurà d'adreçar personalment a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic. Més informació als segënts enllaços,

 • Es pot deixar mobles al costat dels contenidors?

  La informació sobre recollida de mobles es troba al següent enllaç

 • He de llençar un matalàs i era per saber quan i a quina hora ho podria fer.

  La informació sobre recollida de mobles es troba al següent enllaç

Medi ambient

 • Portem quatre setmanes de lladrucs constants dels gossos de la nostra veïna. Aquesta situació és insostenible ara amb el confinament. La policia ens ha dit que a partir de les 8 no podem trucar. Busquin una solució definitiva per favor.

  En relació a vostra comunicació, us informem que per posar en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet que pot ser constitutiu d'infracció administrativa, ens haureu de presentar un escrit de denúncia on s'especifiqui la identitat de la persona o persones que la presenten, el relat dels fets que puguin constituir infracció i la data de la seva comissió i, quan sigui possible, la identificació dels presumptes responsables. A tal efecte pot fer servir la nostra pàgina web www.santboi.cat, sempre que disposi d'algun tipus de certificat digital: https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-WebTemesperID/4383F0C0AA439CFFC125757E002D92B9?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&unid=485DC7DBBBAC0468C125758A003483B7&ViaRecepcio=WEB&Seu=S o al Registre General d'Entrada de forma presencial amb cita prèvia (quan acabi l'estat d'alarma): Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) Plaça de l'Ajuntament, 1 Tel. 936351212 Horari habitual: De dilluns a dijous de 8:30 a 19:00 hores i divendres de 8:30 a 14:00 hores. Horari especial: De 8:30 a 14:00 hores mes de desembre (fins passat Reis), Setmana Santa i període d’estiu

 • Els gossos, poden orinar i defecar al carrer i places públiques? Cada cop hi ha més elements deteriorats i olors de pipi on juguen els nens. Qui controla això? Què fa la Policia Local

  L'Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals prohibeix que els animals orinin o defequin en zones de jocs infantils, zones verdes o terroses, en les parets d'edificis, vehicles, mobiliari urbà o altres béns públics o privats que es trobin a la via pública i estableix que ho han de fer preferiblement en els embornals de la xarxa del clavegueram, a la part inferior de la vorera, en els escocells dels arbres o en els llocs expressament habilitats per l’Ajuntament. A més a més, com a mesura higiènica ineludible, la persona conductora ha de recollir i retirar els excrements i ha de dipositar-los embolicats convenientment en un contenidor de rebuig. Fins i tot, quan sigui necessari, ha de netejar la part de la via o espai públic que hagi estat afectada. Els ciutadans i ciutadanes han de ser responsables de complir amb aquestes normes bàsiques d'higiene pel bé de la convivència ciutadana. La Policia Local vetlla pel compliment d'aquesta Ordenança i quan detecta conductes incorrectes, sanciona.

 • El meu gos ha perdut la placa identificativa del cens. Us agraïria que m'indiquessiu el procediment i el cost per a obtenir-ne una de nova.

  El procediment per a obtenir un duplicat de la placa identificativa del cens d'animals consisteix a lliurar una nova placa identificativa de l'animal per pèrdua o deteriorament de l'anterior amb l'obligació per part de la persona propietària de gravar el número de cens a la nova placa. Aquesta placa s'ha de dur de forma permanent amb el nom de l'animal i les dades de la persona propietària. Qualsevol persona major d'edat, propietària d'un gos, fura, porc veitnamita o altres animals que circulin per la via pública ha de portar l'animal identificat amb la placa. La taxa per prestació de serveis administratius especials és de 5 Euros. No estan sotmesos a aquesta taxa els gossos pigall o d'assistència. La tramitació és presencial. Es pot sol·licitar a la Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) a través del sistema de cita prèvia. https://seuelectronica.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/C075F10A9B8F8DB2C1257B83002D3F7C?OpenDocument&Clau=OMAP&Idioma=ca&Seu=S

 • Adjudicació bar ermita Sant Ramon

  Es disposa de la informació al següent document,

  • Els nous contenidors instal·lats semblen una bona iniciativa. Ara bé, en aquesta ubicació hi havia dos contenidors grans de "resta". Ara només n'hi ha un i a les 10 del matí ja estava ple amb bosses al costat del contenidor. També hi ha els contenidors de reciclatge, del paper, envasos, orgànica i vidre. Esperem que li donin una solució

   És necessari i s'ha fet obligatori fer una bona segregació dels residus. A cada emplaçament de contenidors del municipi s'ha revisat la dotació necessària i s'han col·locat els que s'ajusten als residus que es generen a la zona. El problema de fons és que en determinats llocs, com el que vostè ens indica, als domicilis no es separen els residus de manera adient i acaben la majoria en la mateixa bossa i al contenidor de resta. Cal conscienciació ciutadana de la problemàtica que generen els residus i la seva recollida, estem treballant el tema. Agraïm la seva col·laboració, posarem especial atenció a la zona que ens comenta

  • Com puc aconseguir una ampolla per reciclar l'oli usat?

   Al casal de barri més proper al vostre domicili, podeu demanar una ampolla buida per recollir l'oli usat. Quan estigui plena l'heu de portar al casal de barri i us donaran una buida.

  • M'agradaria saber si l'ajuntament fa alguna cosa per a erradicar la plaga d'escarabats que hi ha a Sant Boi. Pugen des del clavegueram i surten pels desaigües i entren per les finestres.

   En referència al vostre escrit us informo que al llarg de l'any, però especialment durant els mesos de més calor - des de maig fins a l'octubre - proliferen els escarabats especialment els anomenats "americans" (Periplaneta americana), una espècie d'escarabats forastera que s'ha adaptat ràpidament al nostre entorn, que prolifera amb rapidesa i que es mostra molt resistent als insecticides. Per controlar la seva proliferació l'Ajuntament realitza al llarg de l'any tractaments de desinsectació contra escarabats a través de la xarxa de clavegueram. A partir dels mesos d'abril i maig aquests tractaments s'intensifiquen i es fan extensius a tots els diferents barris del municipi.

  • Que es posi una font d'aigua a dalt de la muntanya de Sant Ramon.

   A l'exterior de l'Ermita es va instal·lar una font que està en funcionament des del dia 10 de juliol de 2015, una vegada es van fer les obres i senyalització necessàries. Aquesta font, tal i com s'indica en la placa col·locada al costat, és d'aigua no potable i s'ha posat en resposta a la demanda de diversos usuaris i usuàries de la muntanya de Sant Ramon. La petició inicial era instal·lar una font d'aigua potable, però segons l'informe tècnic elaborat per Aigües de Barcelona a petició de l'Ajuntament i arrel d'aquesta demanda, es va determinar que no era viable ja que no es podia garantir la qualitat de l'aigua des del punt de vista sanitari, i per tant aquesta companyia feia constar que no s'obtindria l'autorització de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya per tal de poder posar l'esmentada font d'aigua potable. Pel que fa al tancament del bar només afecta al període de vacances de l'entitat, que es du a terme entre el 19 de juliol i el 19 d'agost, doncs s'ha constatat que a causa de la calor, l'afluència és ben baixa en aquest període.

  • Hi ha escarabats al carrer, a la nit no es pot passejar tranquil·lament. M'agradaria saber quines són les mesures que s'estan prenent davant aquesta situació.

   Us informem que s'ha procedit a realitzar diversos tractaments de desinsectació contra escarabats a la via pública a través de la xarxa de clavegueram al voltant de la zona afectada. A més a més dels tractaments rutinaris, es van realitzant tractaments intensius a través de les tapes de clavegueram. El darrer tractament intensiu a la vostra zona es va fer el 20 de juliol. Malgrat això, si detecteu algun escarabat, us agrairem que ens ho comuniqueu mitjançant el T'Escoltem."

  • Comunico que als carrers de la nostra ciutat hi ha una plaga d'escarabats

   Al llarg de l'any, però especialment durant els mesos de més calor, des del mes de maig fins a l'octubre, proliferen els escarabats, especialment de l'espècie Periplaneta americana, una espècie d'escarabats forastera que s'ha adaptat ràpidament al nostre entorn, prolifera amb rapidesa i es mostra molt resistent als insecticides. Per controlar la seva proliferació l'Ajuntament realitza al llarg de l'any tractaments de desinsectació contra escarabats a través de la xarxa de clavegueram. A partir dels mesos d'abril i maig aquests tractaments s'intensifiquen i es fan extensius als diferents barris del municipi. És important que quan una persona detecti una plaga a la via pública contacti ràpidament amb l'Ajuntament pel T'Escoltem i amb la major brevetat possible es realitzarà un tractament puntual a la zona afectada."

  • Tenim uns testos de ciment trencats. On es poden dur per fer un bon reciclatge?

   S'han de posar en contacte amb la Deixalleria Municipal, consulteu el següent enllaç

  • Els gossos poden fer les seves necessitats fisiològiques en qualsevol lloc del carrer?

   En referència a la vostra consulta us informo que l'article 9 de l'Ordenança Municipal de tinença i protecció dels animals determina les mesures higièniques en relació a la conducció dels animals per la via pública, les quals són les següents: 1. Resta prohibit permetre que els animals orinin o realitzin llurs deposicions fecals en zones de jocs infantils, zones verdes o terroses, en les parets d'edificis, vehicles, mobiliari urbà o altres béns públics o privats que es trobin a la via pública. 2. Preferiblement, els animals han de realitzar les seves necessitats fisiològiques en els embornals de la xarxa del clavegueram, a la part inferior de la vorera, en els escocells dels arbres o en els llocs expressament habilitats per l’Ajuntament. 3. Com a mesura higiènica ineludible, la persona conductora ha de recollir i retirar els excrements i ha de dipositar-los embolicats convenientment en un contenidor de rebuig. Fins i tot, quan sigui necessari, ha de netejar la part de la via o espai públic que hagi estat afectada. L'incompliment de l'apartat a) d'aquest article constitueix una infracció lleu i pot ser sancionat amb multes de 150 a 300 €. L'incompliment de l'apartat c) constitueix una infracció greu i pot ser sancionat amb multes de 301 a 450 €. Podeu consultar el text íntegre de l'Ordenança Municipal de tinença i protecció dels animals.

  • Al terrat d'una comunitat hi ha un niu que està embrutant i atrau mosquits. S'encarrega l'Ajuntament de treure'l?

   Us informem que les persones propietàries de l'immoble han de procedir a treure el niu de la seva terrassa. Abans de treure'l caldrà assegurar-se que no hi ha ous ni pollets. Si n'haguessin, caldria esperar a què poguessin volar. Un cop s'hagi tret el niu, caldrà posar els mitjants dissuasius adequats perquè les aus no tornin a construir un niu en aquest indret.

  Mobilitat

  Urbanisme i habitatge

  Accions del document

  Portals de Transparència