Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Composició del Consistori 2023-2027

El Govern està format pels grups polítics:

-Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)
-Sant Boi en Comú Podem (SBeCP-C)

L'oposició està formada pels grups polítics:

-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
-Partit Popular (PP)
-VOX

LLUÏSA MORET I SABIDÓ 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1227

Twitter: @LluisaMoretSabi.

Facebook: Luisa Moret Sabido.

Instagram: @LluïsaMoret

Agenda institucional


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


*Atenent a les seves responsabilitats com a

Presidenta de la Diputació de Barcelona, i en compliment de l'article 5 de la Llei

d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,

no percep el sou d'Alcaldessa sinó únicament el de la Diputació de Barcelona.


Transparència Diputació Barcelona


Alcaldessa

JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1264


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3644,04 €

Sou brut anual 69.019,30 €


1r Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Model de Ciutat i de l'Àrea de Ciutat Segura.

Alcaldia: Agenda Urbana i Projectes estratègics. Coordinació de l'equip de Govern.
Relacions institucionals. Relacions públiques i protocol.

Model de Ciutat: Llicències d'obres i de parcel·lació. Planejament i Gestió urbanística,
Projectes i obres, Protecció de la legalitat urbanística. Regeneració urbana, Infraestructures.

Ciutat Sostenible i Resilient: Coordinació empreses municipals.

Aliances i Govern Intern: Tecnologies urbanes i equipaments. Cementiri i Serveis Funeraris.

ELISABET LATORRE SENDINO 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

elatorre@santboi.cat 

Tel. 93 635 12 00 ext. 6106


Currículum i Exercici d'activitats 


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3606,29 €

Sou brut anual 69.019,30 €


2a Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea de Ciutat Emergent.

Ciutat Emergent: Comerç, Turisme i Fires. Emprenedoria i Atenció a les empreses.
Llicències d'Activitats. Llicències i Autoritzacions ambientals. Màrqueting de Ciutat. Mercats.
Polígons d'Activitat Econòmica. Universitats i Formació Professional.

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Infància i Família. 

MARIA GRANADAS VALENCIA VERA

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1203


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 4300,81 €

Sou brut anual 69.019,30 €


3ra Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea d'Igualtat i Ciutat Cohesionada.

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Educació. Experiència laboral per a la inclusió. Garantia de Rendes. Normalització Lingüística. 
Serveis Socials.

JAVIER LÓPEZ HERRANZ 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1229


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3605,60 €

Sou brut anual 69.019,30 €


4t Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Ciutat Sostenible, Saludable, Resilient i Segura

Ciutat Sostenible i Resilient: Manteniment de l'espai públic. Neteja viària. Residus urbans
municipals. Verd urbà.

Model de Ciutat: Accessibilitat . Aparcaments. Mobilitat. Transport públic.

Alcaldia: Barri de C.Cooperativa-Molí Nou

SALUT GONZÁLEZ MARTÍN 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

sgonzalez@santboi.cat

Tel. 93 635 12 00 ext. 1222


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3608,15 €

Sou brut anual 69.019,30 €


5a Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea d'Aliances i Govern Intern.

Aliances i Govern Intern: Assessoria jurídica. Comptabilitat. Contractació i Compres. Coordinació
econòmica i financera. Gestió dels recursos humans. Hisenda pública local. Intervenció. Oficina del
pressupost. Organització i Qualitat. Prevenció de riscos laborals. Relacions laborals. Secretaria
General. Tresoreria municipal.

Model de Ciutat: Patrimoni Municipal. Promoció de l'Habitatge. Responsabilitat patrimonial i 
assegurances.

Ciutat Emergent: Cluster de Salut Mental.

Ciutat Sostenible i Resilient: Salut pública i Salut Comunitària. 

ALEJANDRO PÉREZ MATÍAS

Sant Boi en Comú Podem (SBeCP-C)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1230


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3472,90 €

Sou brut anual 58.666,44


6è Tinent d'Alcaldia.

Alcaldia: Transparència i Bon Govern. Participació.

Ciutat Sostenible i Resilient: Transició energètica i hídrica.

Ciutat Segura: Convivència i Civisme. Mediació comunitària.

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Memòria Històrica.

CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 6066


Currículum i Exercici d'activitats

Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3293,23 €

Sou brut anual: 61.226,62 €

Regidora

Alcaldia: Barri Marianao.

Ciutat Segura: Llicències d'ús a l'espai públic. Policia Local. Protecció civil. Seguretat viària.

MARC AGUILÀ ESTEVE

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1224


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3210,09 €

Sou brut anual: 61.226,62 €

Regidor

Alcaldia: Comunicació

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Adolescència. Joventut. LGTBI+. Plena Ciutadania.

Aliances i Govern Intern: Administració electrònica i Informàtica. Gestió i Protecció de Dades. Espai
Municipal d'Atenció a les Persones (EMAP). Sistemes d'Informació.

CÉSAR THOVAR PÉREZ 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 4211

Instagram: @cesar_thovar.

Facebook: César Thovar

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3347,66 €

Sou brut anual: 61.226,62 €


Regidor

Alcaldia: Barri Centre i Vinyets.

Ciutat Sostenible i Resilient: Entorn Natural. Medi Ambient. Política Agrària.

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Promoció de l'esport en Edat Escolar.

ASCENSIÓN DOMÍNGUEZ RECIO

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1187


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 325,25 €

Sou brut anual: 61.226,62 €

Regidora

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Persones amb discapacitat. Igualtat de Gènere i Feminisme. Reforma horària.

Ciutat Emergent: Ocupació i Formació ocupacional.

FRANCISCO JAVIER NICOLÁS NICOLÁS

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 4103


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 2557,18 €

Sou brut anula: 45.919,97 €

Regidor

Alcaldia: Barri de Camps Blancs i Casablanca. Agermanament Igualitaris.

ANTONIA BARRAGÁN PRIETO

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1185


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3249,92 €

Sou brut anual: 61.226,62 €

Regidora

Alcaldia: Barris de Muntanya

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Coordinació de l'àmbit esportiu. Gent Gran i Edatisme.

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1118Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3207,94 €

Sou brut anual: 61.226,62 €


Regidor

Alcaldia: Proximitat i Districtes.

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Cultura

EMILIO MORILLAS MORENO

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1206


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 1640,77 €

Sou brut anual 30.613, 31 €


Regidor

Alcaldia: Planificació i Avaluació de polítiques públiques. Polítiques d'innovació. Projectes Europeus.

ENCARNACIÓN CAZALLA CID

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1207


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 1640,77 €

Sou brut anual 30.613, 31 €


Regidora

Alcaldia: Suport a l'àmbit de proximitat.

Ciutat Emergent: Consum

Andrés Suanes Custodio

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1258


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual 30.613, 31 €


Regidor

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Suport als àmbits de Cicles de vida (Infància i Familia. Adolescencia. Joventut. Gent Gran i edatisme)

EVA CRISTINA SERNA VARGAS

Sant Boi en Comú Podem (SBeCP-C)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1191


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 3105,11 €

Sou brut anual 45.920


Regidora

Igualtat i Ciutat Cohesionada: Ciutat Refugi. Cooperació, Solidaritat i Pau. Dret a l'Habitatge.

Ciutat Sostenible i Resilient: Tinença responsable i Benestar dels animals.

JAUME SANS I MARGENET

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1454


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 1587,18 €

Sou (mira nota de peu)*


Regidor

MIREIA MENDOZA NOLLA

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1454Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 695,09 €

Sou (mira nota de peu)*


Regidora

JOAN ROS I CARDONA

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1454


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 695,09 €

Sou (mira nota de peu)*


Regidor

NATALIA ORTEGA FERNÁNDEZ

Partido Popular (PP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1366


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 1853,67 €

Sou (mira nota de peu)*


Regidora

SANTOS GUTIÉRREZ CLARÉS

Partido Popular (PP)

Tel. 93 635 12 00 ext. 1366


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 695,09 .€

Sou (mira nota de peu)*


Regidor

JUAN JOSÉ GARCÍA CARRÉ

VOX

Tel. 93 635 12 00 ext. 1414


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 1853,67 €

Sou (mira nota de peu)*


Regidor

JOSÉ MANUEL ALGARÍN VARELA

VOX

Tel. 93 635 12 00 ext. 1414


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Mes d'octubre 2023 net 695, 09 €

Sou (mira nota de peu)*


Regidor

*Regidors sense responsabilitat de Govern:

Assistència a les sessions del Ple: 681,56 euros

Assistència a les sessions de Juntes de Portaveus: 1.135,94 euros

Periodicitat d’actualització:
1 Any
Data d'inici de la publicació:
10/07/2023 12:45

Accions del document

5785 nombre de visites any actual

206309 nombre de visites des de l'inici del Portal

Portals de Transparència