Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Composició del Consistori 2019-2023

El Govern està format pels grups polítics:

-PSC
-Sant Boi en Comú-En Comú Guanyem (SBeC-ECG)

L'oposició està formada pels grups polítics:

-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)-Ciutadans-Partido de la Ciudadania (Cs),
-Podem-Esquerra Unitària
-Una regidora no adscrita.

LLUÏSA MORET I SABIDÓ 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Twitter: @LluisaMoretSabi.

Facebook: Luisa Moret Sabido.

Instagram: @LluïsaMoret

Alcaldessa

Agenda institucional


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Retribució anual (2023): 97.695€

*Atenent a les seves responsabilitats com a

Presidenta de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la

Diputació de Barcelona, i en compliment de l'article 5 de la Llei

d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, no percep el sou d'Alcaldessa sinó únicament el de la Diputació de Barcelona.


www.transparencia.diba.cat

JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

1r Tinent d'alcaldia. Àrea d'actuació política de Ciutat Sostenible i Saludable.

Alcaldia: Agenda urbana. Projectes estratègics. 

Territori: Planejament i gestió urbanística. Projectes d'obres, Llicències d'obres i de parcel·lació. Protecció de la legalitat urbanística. Cementiri i serveis funeraris. Manteniments d'equipaments. Resiliència urbana.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 69.019,30 €

Mes brut: 4929,95 €

Mes net (gener 2023): 3.321,93 €SALUT GONZÁLEZ MARTÍN 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

sgonzalez@santboi.cat

2a Tinenta d'alcaldia. Àrea d'actuació política d'Aliances, Innovació i Govern intern.

Gestió econòmica: Gestió de la hisenda municipal, agencia Tributària. Intervenció. Oficina del pressupost. Comptabilitat. Organització de la tresoreria municipal. Coordinació econòmica financera amb altres ens públics i serveis delegats.

Patrimoni municipal: Patrimoni mobiliari i immobiliari. Responsabilitat patrimonial.

Serveis jurídics, Contractació i Compres: Secretaria General. Assessoria Jurídica. Contractació. Compres i Assegurances.

Gestió dels recursos personals: Gestió dels recursos humans. Relacions laborals i negociació. Prevenció de riscos laborals.

Medi ambient, Sostenibilitat i Salut: Salut pública i Salut comunitària.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 69.019,30 €

Mes brut: 4.929,95 €

Mes net (gener 2023): 3.321,93 €

JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

3r Tinent d'alcaldia. Àrea d'actuació política d'Igualtat, Drets socials  i Ciutat educadora.

Igualtat i Drets socials: Habitatge. inclusió i plena ciutadania. Serveis socials.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 69.019,30 €

Mes brut: 4.929,95 €

Mes net (gener 2023): 3.200,65 €


ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ 

Sant Boi en Comú-En Comú Guanyem (SBeC-ECG)

Twitter: @albaMVelez

4a Tinenta d'alcaldia

Ciutat Educadora: Educació. Universitats. Normalització lingüística. Memòria històrica. Civisme i convivència. Cooperació, Solidaritat i Pau.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 69.019,30 €

Mes brut: 4.92,95 €

Mes net (gener 2023): 3.321,93 €


 

CÉSAR THOVAR PÉREZ 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Instagram: @cesar_thovar.

Facebook: César Thovar

Regidor.

Medi ambient, Sostenibilitat i Salut: Medi ambient. Entorn natural. Política agrària. Residus municipals urbans.

Igualtat i drets socials: Infància, adolescència i família.

Alcaldia: Barri Vinyets-Molí Vell i barri Centre.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 61.226,62 €

Mes brut: 4.373,33

Mes net (gener 2023): 3.106,62 €


ELISABET LATORRE SENDINO 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

elatorre@santboi.cat 

Regidora

Desenvolupament econòmic: Comerç, turisme i fires. Consum. Mercats. Llicències  d'obertura d'activitats. Polígons d'activitat econòmica. Clústers. Emprenedoria i atenció a les empreses. Cooperativisme, economia social i circular.

Medi ambient, Sostenibilitat i Salut: Llicències i autoritzacions ambientals.

Currículum i Exercici d'activitats 


Declaració Béns


Sou brut anual: 61.226,62 €

Mes brut: 4.4373,33 €

Mes net (gener 2023): 2.992,65 €


JAVIER LÓPEZ HERRANZ 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Regidor

Espai públic: Neteja viària. Manteniment de proximitat. Mobilitat i Infraestructures. Transports. Aparcaments. Enllumenat públic.

Alcaldia: Barri de Ciutat Cooperativa - Molí Nou.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 61.226,62 €

Mes brut: 4.373,33 €

Mes net (gener 2023): 2.991,28 €


ANTONIA BARRAGÁN PRIETO

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Regidora

Igualtat i Drets socials: Esports i Gent gran.

Alcaldia: Barris de muntanya.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 61.226,62 €

Mes brut: 4.373,33 €

Mes net (gener 2023): 2991,28 €


ASCENSIÓN DOMÍNGUEZ RECIO

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

s

Regidora

Desenvolupament econòmic: Ocupació i Formació ocupacional.

Igualtat i Drets socials: Igualtat d'oportunitats. Diversitat funcional.

Alcaldia: Igualtat de gènere i Feminisme. Reforma horària.


Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 61.226,62 €

Mes brut: 4373,33 €

Mes net (gener 2023): 2992,65 €


JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)


Regidor

Alcaldia: Cultura. Proximitat i districtes.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 61.226,62 €

Mes brut: 4.373,33 €

Mes net (gener 2023): 3.025,83 €MARC AGUILÀ ESTEVE

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Regidor

Planificació, Qualitat i Avaluació de polítiques públiques.

Innovació i Projectes Europeus.

Modernització i Administració electrònica: Organització i Administració electrònica (OMAP). Desenvolupament dels sistemes i Innovació (Informàtica). Gestió de dades. Gestió de la seguretat i Protecció de dades.

Igualtat i Drets socials: Joventut.

Alcaldia: Comunicació. LGTBI.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 43.734,18 €

Mes brut: 3.123,18 €

Mes net (gener 2023):  2.242,79 €


CRISTINA MUÑOZ HERNÁNDEZ 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Regidora

Seguretat pública:  Policia local. Protecció civil. Seguretat viària. Llicències de la via pública. 

Alcaldia: Barri de Marianao.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 61.226,62 €

Mes brut: 4.373,33 €

Mes net (gener 2023): 3.027,20 €FRANCISCO JAVIER NICOLÁS NICOLÁS

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)

Regidor

Alcaldia: Agermanaments Igualitaris. Barris Camps Blancs i Casablanca.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 43.734,18 €

Mes brut: 3.123,87 €

Mes net (gener 2023): 2.242,73 €


DANIEL MARTÍNEZ REDONDO

Sant Boi en Comú-En Comú Guanyem (SBeC-ECG)

Twitter: @DaniMRedondo

Regidor

Medi ambient, Sostenibilitat i Salut: Transició energètica i hídrica. Tinença responsable i benestar dels animals.

Alcaldia: Transparència i Bon Govern. Participació ciutadana. Associacionisme.

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou brut anual: 61.226,62 €

Mes brut: 4.373,33 €

Mes net (gener 2023): 2.987,78€


MIQUEL SALIP I SERRET

Regidor 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Twitter i instragram: @misalip

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 1.563,05 €

JOAQUIM ALMEIDA CAPAFONS

Regidor 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 681,56 €

JAUME SANS I MARGENET

Regidor 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 579,33 €

ANDREA MARTÍNEZ I GARCIA

Regidora
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 545,25 €

JORDI VILAR I SALVADOR

Regidor 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 579,33 €

OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL

Regidora
No adscrita

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 586,14 €

LLUÍS TEJEDOR FABREGAT

Regidor
Ciutadans-Partido de la Ciudadania (Cs)

Twitter: @Cs_SantBoi.

Facebook: Cs-Sant-Boi-de-Llobregat.

Instagram: @cs_santboi

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 1.181,37 €

CARLES CAMPDEPADRÓS GARCÍA

Regidor
Ciutadans-Partido de la Ciudadania (Cs)

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 681,56 €

XAVIER ALEJANDRE CASANOVA

Regidor 
Podem-Esquerra Unitària

Twitter:@AlejandreXavier.

Instagram: @xavier_a.c

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 1.397,98 €

JORGE ROMERO GIL

Regidor 
Podem-Esquerra Unitària

Currículum i Exercici d'activitats


Declaració Béns


Sou*

Mes net (gener 2023): 681,56 € 


*Regidors sense responsabilitat de Govern:

Assistècia a les sessions del Ple: 636,72 € al mes

Assistència a les sessions de Juntes de Portaveus: 1.061,19€ al mes

Periodicitat d’actualització:
1 Any
Data d'inici de la publicació:
13/01/2022 12:45

Accions del document

5135 nombre de visites any actual

205659 nombre de visites des de l'inici del Portal

Portals de Transparència